maďarčina Online OCR

Požiadavky na pozadí obrázku: jednoduchý, jasný a vodorovný text, menšie ako 1 MB, JPG alebo PNG formáte.

Vzorka kvalifikovaných obrázkov

maďarčina Online OCR

maďarčina Online OCR

Užitočné nástroje: Online klávesnica Online preklad