Finska Online OCR

Kraven i bild: enkel bakgrund, tydlig och vågrät text, mindre än 1 MB, JPG eller PNG-format.

Prov av kvalificerad bilder

ocr Finska Online OCR

ocr Finska Online OCR

Användbara verktyg: Online-tangentbord Online översätta