באינטרנט סינית מסורתית. פיניין מקלדת

:


  |     |     |   https://keyboardingonline.net/