انگلیسی او سی آر آنلاین

الزامات پس زمینه تصویر: ساده، روشن و افقی متن، اندازه کوچکتر از 1 مگابایت، JPG و یا PNG فرمت.

نمونه تصاویر واجد شرایط

ocr انگلیسی او سی آر آنلاین

ocr انگلیسی او سی آر آنلاین

ابزارهای مفید: صفحه کلید آنلاین ترجمه آنلاین Name Generator