Engelsk Online OCR

Kravene til bilde: enkel bakgrunn, klar og vannrett tekst, mindre størrelse enn 1 MB, JPG eller PNG-format.

Utvalg av kvalifiserte bilder

ocr Engelsk Online OCR

ocr Engelsk Online OCR

Nyttige verktøy: Online tastatur Online oversett