σε απευθείας Ηνωμένο Βασίλειο εκτεινόταν πληκτρολόγιο

Χρήσιμα εργαλεία: Μετάφραση σε απευθείας σύνδεση Σε απευθείας σύνδεση OCR