σε απευθείας Ηνωμένων Πολιτειών-Dvorak άφησε πληκτρολόγιο

Χρήσιμα εργαλεία: Μετάφραση σε απευθείας σύνδεση Σε απευθείας σύνδεση OCR