Online aghalabu baobonye

Zana muhimu: Kutafsiri mtandaoni OCR mtandaoni