Online Kihindi(Inscript) baobonye

Zana muhimu: Kutafsiri mtandaoni OCR mtandaoni