Séc Trực tuyến OCR

Yêu cầu của hình ảnh: đơn giản nền, văn bản rõ ràng và nằm ngang, kích thước nhỏ hơn 1 MB, JPG hoặc PNG định dạng.

Mẫu hình ảnh đủ điều kiện

ocr Séc Trực tuyến OCR

ocr Séc Trực tuyến OCR

Công cụ hữu ích: Bàn phím trực tuyến Dịch trực tuyến Name Generator