Online Simpl Trung Quốc. Pinyin bàn phím

Công cụ hữu ích: Dịch trực tuyến Trực tuyến OCR