Online niemiecki(IBM) klawiatury

Przydatne narzędzia: Tłumaczenie online Online OCR Name Generator