Online Hausa tastatūras

Noderīgi rīki: Tiešsaistē, tulkot Online OCR