Online mongoļu kirilicas(QWERTY) tastatūras

Noderīgi rīki: Tiešsaistē, tulkot Online OCR Name Generator